Угода користувача

Справжнє Угода (далі по тексту – «Угода») розроблено з метою врегулювання відносин між Адміністрацією інформаційного ресурсу «KS Tech» (далі по тексту – «Адміністрація») і Користувачем, що здійснює пошук і поширення інформації на ресурсі, розташованому в мережі Інтернет за адресою: www.kstech.com.ua (далі по тексту – «Ресурс»).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Використання матеріалів і сервісів Ресурсу регулюється нормами чинного законодавства.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

1.3. Адміністрація має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

1.4. Інформаційний Ресурс www.kstech.com.ua являє собою майданчик для розміщення інформації і не є засобом масової інформації.

1.5. Адміністрація Ресурсу складається в договірних відносинах з авторами, чиї авторські роботи та інформація розміщуються на інформаційному Ресурсі www.kstech.com.ua.

1.6. Адміністрація не здійснює редагування розміщуються авторських робіт та інформації, зазначених в п.1.5, та не несе відповідальності за її зміст.

1.7. Використовуючи інформацію, розміщену на Ресурсі, Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністрація не несе відповідальність за зміст розміщеної інформації. Автори розміщується за допомогою Ресурсу інформації, самостійно представляють і захищають свої інтереси, що виникають у зв’язку з розміщенням зазначеної інформації, у відносинах з третіми особами.

1.8. Адміністрація доводить до відома користувачів про те, що на Ресурсі не розміщується наступна інформація:

 • спрямована на пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті і ворожнечі;
 • яка не відповідає нормам моралі і етики;
 • порушує права та охоронювані інтереси інших осіб;
 • інша інформація, поширення якої заборонено.

1.9. Адміністрація залишає за собою право без пояснення причин видалити будь-яку інформацію, розміщену на Ресурсі.

1.10. На Ресурсі поважається і захищається авторське право і пов’язані з ним особисті майнові та немайнові права. Використання творів без згоди автора допускається лише у встановлених законом випадках.

1.11. Будь-яка особа, яка вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушуються розміщеної інформацією, вказаною в п.1.5, має право звернутися з претензією безпосередньо до автора такої інформації.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до міститься на Ресурсі інформації.

2.1.1. Ресурс надає Користувачеві наступні види сервісів:

 • доступ до засобів пошуку та навігації Ресурсу;
 • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, виставлення оцінок;
 • інші види сервісів, реалізовані на Ресурсі.

2.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на даний момент сервіси Ресурсу, а також будь-які їх подальші модифікації і з’являються в подальшому додаткові сервіси Ресурсу.

2.2. Доступ до Ресурсу надається на безкоштовній основі.

2.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Ресурсу, Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

2.4. Використання матеріалів і сервісів Ресурсу регулюється нормами чинного законодавства

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Користувач має право:

3.1.1. Вільно здійснювати пошук, отримання, передачу, виробництво і поширення інформації на Ресурсі будь-яким законним способом;

3.1.2. Користуватися всіма наявними на Ресурсі сервісами;

3.1.3. Задавати будь-які питання, що відносяться до сервісів Ресурсу.

3.2. Адміністрація має право:

3.2.1. На свій розсуд створювати, змінювати, скасовувати Правила користування Ресурсом;

3.2.2. В односторонньому порядку вносити зміни до цієї Угоди;

3.2.3. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

3.3. Зобов’язання Користувача:

3.3.1. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Ресурсу.

3.3.2. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушують нормальну роботу Ресурсу.

3.3.3. Чи не поширювати з використанням Ресурсу будь-яку конфіденційну і охороняється законодавством Укрїни інформацію про фізичних або юридичних осіб.

3.3.4. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність охороняється законодавством інформації.

3.3.5. Не застосовувати препарат Ресурс для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації.

3.3.6. Не застосовувати препарат сервіси Ресурсу з метою:

 • завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади;
 • спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон;
 • порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі;
 • уявлення себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Ресурсу.

3.4. Користувачеві забороняється:

 • Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Ресурсу.
 • Порушувати належне функціонування Ресурсу.
 • Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Ресурсу для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Ресурсу.
 • Несанкціонований доступ до функцій Ресурсу, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Ресурсу, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Ресурсі.
 • Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Ресурсі або в будь-якій мережі, яка належить до Ресурсі.
 • Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відслідковувати будь-яку інформацію про будь-якому іншому Користувача Ресурсу.
 • Використовувати Ресурс та його зміст в будь-яких цілях, заборонених законодавством, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з ним, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства.

4.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

4.3. Визнання будь-якого положення Угоди недійсним тягне недійсності інших положень Угоди.

4.4. Бездіяльність з боку Адміністрації в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Ресурсу.

4.5. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що розміщена ним інформація може бути використана пошуковими або іншими автоматизованими сервісами та іншими способами.

4.6. Адміністрація не несе відповідальність за розбіжність очікуваних Користувачем і реально отриманих послуг.

4.7. У разі виникнення форс-мажорних обставин, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин Адміністрація не гарантує збереження інформації, розміщеної Користувачем, а також безперебійну роботу Ресурсу.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією не відшкодовуються.

5.2. Адміністрація не несе відповідальності за:

5.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

5.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов’язані з їх роботою.

5.2.3. Інформацію, що розміщується на сайті, передбачену в п.1.5 цієї Угоди.

5.2.4. Належне функціонування Ресурсу, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

6. Вирішення спорів

6.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів, обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).

6.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

6.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством.

6.4. Будь позов щодо умов використання Ресурсу повинен бути пред’явлений протягом 14 календарних днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Ресурсу. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Адміністрація не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

7.2. Відгуки Користувача, розміщені на Ресурсі, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією без обмежень.