Угода про обробку персональних даних

(є невід’ємною частиною Угоди, актуальна версія якого розміщена за адресою: https://kstech.com.ua/uhoda-korystuvacha/)

1. Користувач, приймаючи (акцептуючи) цю Угоду про обробку персональних даних (далі – «Угода»), дає свою згоду відповідно до закону України №2297-VI від 01.06.2010 «Про захист персональних даних» (далі – ЗУ «Про персональних даних ») на обробку своїх персональних даних (ПД), а саме: прізвища, імені, по батькові; електронної пошти (email); номера телефону.

2. Оператором по обробці персональних даних Користувача є Адміністрація інформаційного ресурсу «KS Tech» (далі – «Адміністрація Сайту»), розташованого на доменному імені www.kstech.com.ua (далі – «Ресурс»).

3. бработка вищевказаних персональних даних буде здійснюватися шляхом змішаної обробки персональних даних (збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення), зміна, використання, поширення, в тому числі передача, знеособлення, блокування, знищення або видалення).

4. Обробка персональних даних здійснюється безстроково.

5. Видалення персональних даних з системи за заявою Користувача можливо, якщо дана заява оформлено відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних» та відправлено з електронної адреси Користувача на електронну адресу: support@kstech.com.ua, після отримання цієї заяви і розгляду його адміністрацією Сайту протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання заяви даними уповноваженою особою. Користувач розуміє і погоджується з тим, що, направляючи Адміністрації заяву про видалення ПД з системи, він тим самим одночасно уповноважує Адміністрацію на видалення свого облікового запису (акаунту), створеної Адміністрацією при реєстрації цього Користувача на Ресурсі.

6. Мета обробки персональних даних – використання Ресурсу і його сервісів, а також сервісів, інтегрованих з Ресурсом.

7. Користувач також підтверджує, що надаються їм персональні дані є коректними і висловлюють повну і беззастережну згоду (акцепт) на використання контактних даних для підтримки зв’язку, здійснення телефонних дзвінків на вказаний стаціонарний і / або мобільний телефон, здійснення відправки СМС повідомлень на вказаний мобільний телефон , здійснення відправки електронних листів на вказану електронну адресу з метою підтвердження необхідних даних для роботи Ресурсу і / або його окремих сервісів, а також в це лях, встановлених Угодою. Зворотній зв’язок Адміністрації Сайту з Користувачем не прив’язана до конкретного способу, в тому числі, але не виключно, зазначених в рамках зазначених вище дій.

8. Користувач також надає Адміністрації Сайту доступ до наступної технічної інформації: cookie, сесії браузера, IP-адреса користувача.